Vláda schválila etický kodex úředníků a zaměstnanců státní správy

Vláda schválila etický kodex úředníků a zaměstnanců veřejné správy, řekl novinářům po jednání kabinetu ministr dopravy Pavel Dobeš. Kodex má garantovat kvalitu jejich služeb a chránit je třeba při oznámení korupce či jiného neetického chování. Podle kodexu budou mít úředníci povinnost podezření z uplácení nebo korupci, o které se hodnověrně dozvěděli, nahlásit nadřízenému, policii, státnímu zastupitelství nebo soudu. Dobeš připomněl, že přijetí kodexu je součástí protikorupční strategie nynější koaliční vlády. Podobný materiál přijala podle něj už v roce 2001 tehdejší vláda premiéra Miloše Zemana, byl však stručný a obecný. Úředníci nebudou smět podle kodexu v souvislosti se svým rozhodováním přijímat ani požadovat dary či jiné výhody pro sebe ani nikoho jiného. Budou také povinni oznámit jakoukoli nabídku nebo získání neoprávněné výhody. "Úředník a zaměstnanec veřejné správy se vyvaruje vztahů vzájemné závislosti a nepatřičného vlivu jiných osob (klientelismus, nepotismus), jež by mohly ohrozit jeho nestrannost," uvádí materiál.

Autor: Ivo Prokop