Vláda ve školství slibuje kariérní řád i mistrovské zkoušky

Kariérní řád učitelů už od příštího roku či mistrovské zkoušky pro učně slibuje vláda ve svém programovém prohlášení. Kabinet také v oblasti školství počítá se zřízením národního fondu, z nějž by mohly obce čerpat peníze na rozšiřování škol a školek. Nový ministr Marcel Chládek (ČSSD) má také změnit systém financování škol a dokončit léta připravovanou reformu vysokých škol. Kvůli vytyčení hlavních cílů ve školství má být ustavena Národní rada pro vzdělávání. Na dokončení kariérního řádu má Chládek čas jen do konce roku. Základ už ale připravil jeho předchůdce Dalibor Štys. Tento systém počítal se čtyřmi kariérními stupni, přičemž přestup do druhého stupně by byl povinný. Na rozdíl od Štyse ale nová vláda u kariérního řádu učitelů slibuje "jasnou motivační vazbu na jejich ohodnocení". Postupně se mají navyšovat mzdy i nepedagogickým pracovníkům škol, přibýt má i peněz na školní pomůcky. Kvůli větší kvalifikovanosti kantorů se má zlepšit i vzdělávání na pedagogických fakultách. Chládek se plánuje více než jeho předchůdci angažovat v oblasti sportu, který pod jeho resort rovněž spadá. Vláda proto slibuje transparentní financování sportu a stanovení kritérií pro veřejnou podporu mezinárodních sportovních akcí v České republice. Ministerstvo má předložit i zákon o podpoře sportu.