Vojenští lékaři ze Spojených arabských emirátů se školí v pražské vojenské nemocnici

Do Ústřední vojenské nemocnice v Praze přijela na odbornou stáž skupina vojenských zdravotníků ze Spojených arabských emirátů (SAE). Jak sdělilo české ministerstvo obrany, zajímali se hlavně o speciální postupy v oblasti zabezpečení krví vojsk a systém krizové krevní politiky státu.

Všechny informace jim poskytlo Oddělení hematologie a krevní transfuze (OHKT), které patří mezi vedoucí světová pracoviště v postupech kryokonzervace krve, erytrocytů a trombocytů a je Ústředním informačním a logistickým centrem krizové krevní politiky státu.

„Lékaři a zdravotníci ze Spojených arabských emirátů měli možnost absolvovat praktickou demonstraci postupů kryokonzervace a následné rekonstituce zmražených transfuzních přípravků. Vysvětlili jsme jim také činnost strategické krevní banky a představili kontejner polního transfuzního pracoviště,“ sdělil primář Oddělení hematologie a krevní transfuze ÚVN v Praze plukovník MUDr. Miloš Bohoněk, PhD., který byl po dobu jejich návštěvy odborným průvodcem.

Autor: Libor Kukal