VŠ v posledních letech víc obměňují nabídku technických oborů

Vysoké školy v posledních letech výrazněji obměňují svou nabídku technických oborů. Reagují tak na celospolečenskou potřebu, která souvisí s novými vědeckými poznatky, rychlým vývojem informačních technologií a současným trendem digitalizace. Podíl lidí, kteří technické vědy studují, je v současnosti stabilní, a pohybuje se kolem 22 procent všech vysokoškolských posluchačů. K nejoblíbenějším oborům patří informatika či strojírenství, klesá zájem například o studium stavebnictví, zjistila ČTK. Podobně jako na jiných školách je na ČVUT v současnosti zájem hlavně o studium, které souvisí s informačními technologiemi. Kromě toho láká studenty podle zástupců fakult ČVUT třeba mechatronika, která propojuje klasickou mechaniku, robotiku, informatiku a automatické řízení, či perspektivní obor biomedicínské a klinické techniky. Zájem roste také o studium letectví a kosmonautiky. Klesá naopak například obliba materiálového inženýrství nebo geodézie a kartografie.