Výbory doporučily schválit novelu týkající se veřejných zakázek

Členové výboru pro územní rozvoj doporučili Senátu schválit novelu zákona o veřejných zakázkách, která má zprůhlednit armádní obchody, i novelu zákona o odpadech. Ta má získat peníze pro program Zelená úsporám na zateplování domácností. Ani k jedné předloze nepřijali žádné pozměňovací návrhy. Obdobně rozhodl i ústavně-právní výbor Senátu. Bez delší diskuse podpořil novelu zákona o veřejných zakázkách, k novele týkající se odpadů nepřijal žádné usnesení. Horní parlamentní komora by měla obě normy projednat na zasedání ve čtvrtek. Novela zákona o veřejných zakázkách má zprůhlednit obchody v obraně a bezpečnosti. Nově by mělo platit, že zadavatelé a hodnotitelé zakázek o objemu nad 300 milionů korun budou muset mít bezpečnostní prověrku. Dosud byla tato hranice na úrovni 500 milionů. Novela má rovněž omezit počet zakázek zadávaných bez výběrového řízení s odůvodněním, že souvisejí s obranou a bezpečností.