Výstava Doteky státnosti představí příběhy státních symbolů

Výstava Doteky státnosti v Jízdárně Pražského hradu představí i některé předměty, které dosud nebyly vystaveny. Patří mezi ně pohraniční sloup z 20. let minulého století, který se Vojenskému historickému ústavu (VHÚ) podařilo získat teprve před rokem. Jednotlivé části výstavy se věnují různým státním symbolům a jejich proměnám v běhu času. Všímají si české vlajky, prezidentské standarty, státní hymny nebo vývoje státního znaku.

Návštěvníci se dozvědí i příběhy, které jsou se státními symboly spojené. Například to, jak se měnily podoby české vlajky. Například ta z Chicaga z roku 1914, tedy ještě před vznikem samostatného státu, připomíná více než současnou českou vlajku tu americkou. Další z Filadelfie z roku 1917 má už sice typický modrý klín, jsou na něm ale hvězdy opět po americkém vzoru. A u vlajky, pod jakou pluli v roce 1920 čeští legionáři z Vladivostoku, sahá modrý klín pouze do třetiny délky.