Výstava v Klementinu připomínáe historii Bible kralické

Ke čtyřstému výročí posledního předbělohorského vydání Bible kralické připravila Národní knihovna výstavu o tomto významném díle české kultury a historie. Expozice představí starší české biblické překlady, původní tisky i cizojazyčné předlohy, originální tiskařské literky i některé dobové písemné dokumenty, které veřejnost dosud neměla možnost spatřit. Bible kralická je první český překlad z původních jazyků, nikoliv latinské Vulgaty. Na počátku překladu stál vzdělanec Jan Blahoslav, který přeložil a v letech 1564 a 1568 v Ivančicích vydal Nový zákon. Sám pak zformuloval zásady, jimiž se následně řídila skupina duchovních a učenců, kteří v jeho práci pokračovali a v následujících letech přeložili Starý zákon, revidovali Blahoslavův překlad a obojí doplnili obsáhlým výkladovým komentářem. Výstava v Národní knihovně ukáže také původní tiskařské literky, nalezené v Kralicích, raritní korekturní obtahy části bratrského kancionálu, staré tisky, jejichž význam zůstával doposud skryt, včetně exemplářů z vlastnictví významných osob své doby, například tisky s dobovými vazbami pocházejícími z knihoven moravských Žerotínů nebo pánů z Valdštejna.