Začíná Týden nízkoprahových klubů

Nízkoprahové kluby pro děti a mládež po celé republice se v těchto dnech otevírají veřejnosti. Až do 30. září se jich do speciálního týdne zapojí skoro stovka. Kluby tím chtějí upozornit na význam nízkoprahových a terénních programů pracujících s teenagery. Týden nízkoprahových klubů, který pořádá Česká asociace streetwork, se letos koná podvanácté.

Kluby vznikají v malých i velkých městech, ve vyloučených lokalitách nebo tam, kde se mládež schází. Terénní sociální pracovníci, neboli streetworkeři, nepůsobí pouze v nízkoprahových klubech, ale pohybují se v terénu, v přirozeném prostředí svých klientů. V případě teenagerů jsou to nejčastěji parky, hřiště, ale čím dál tím více také obchodní centra.