Zahraniční obchod dosáhl v srpnu zatím nejnižšího přebytku

Zahraniční obchod skončil v srpnu s přebytkem 3,6 miliardy korun, což je meziročně o 3,8 miliardy více. Předběžné výsledky oznámil Český statistický úřad. Zahraniční obchod je v přebytku od počátku roku, srpnový výsledek je letošní nejnižší. Srpnovému výsledku pomohl růst přebytku v obchodě se stroji a dopravními prostředky, negativně naopak působil obchod s minerálními palivy. V prvních osmi měsících letošního roku přebytek obchodní bilance vzrostl meziročně o 20,1 miliardy korun na 76,4 miliardy Kč. Měsíční obrat zahraničního obchodu ve výši 353 miliard korun byl nejnižší od srpna 2006. Se státy EU měla ČR přebytek 37 miliard korun. Se státy mimo EU Česko prohloubilo schodek na 33,4 miliardy Kč. Přebytek vzrostl v obchodě s Německem a Polskem. Přechodem z pasiva do aktiva se zlepšila bilance obchodu s Nizozemskem. Snížil se schodek obchodu s Čínou, Tchaj-wanem a Japonskem. Kladné saldo kleslo v obchodě s Belgií, Španělskem, Francií a Ukrajinou a Slovenskem. Přechodem z aktiva do pasiva se zhoršila bilance obchodu se Spojenými státy a Kazachstánem. Deficit se prohloubil v obchodě s Ázerbájdžánem a Ruskem.