Zemědělci stále neznají pravidla pro osévání půdy na podzim

Zemědělci stále neví, podle jakých pravidel mají osévat pole. Změny, které připravuje ministerstvo zemědělství podle návrhů Evropské komise, mají platit od ledna. Úpravu pravidel připravuje resort na základě požadavků Evropské komise. Ta chce mimo jiné stanovit pevnou lhůtu, do kdy musí zemědělci na poli pěstovat nějakou plodinu. To ale se nelíbí části zemědělců, kteří letos plánují sadit podle starých pravidel. Obávají se pokut. Podle ministerstva zemědělství se sankce nebudou vztahovat na plodiny zaseté letos na podzim. S Evropskou komisí chce resort o nových pravidlech, která jsou součástí Strategického plánu společné zemědělské politiky, dál jednat. Konečná dohoda má být do konce roku.