Zemřel historik a organizátor vědy Vilém Herold

Ve věku 78 let zemřel významný historik středověku a organizátor české vědy Vilém Herold. V devadesátých letech se jako místopředseda Akademie věd výrazně podílel na její reorganizaci. Byl také ředitelem Filozofického ústavu. Herold se věnoval českým duchovním dějinám pozdního středověku v širším evropském kontextu a edicím středověkých textů. K nejvýznamnějším Heroldovým monografickým pracím patří publikace o vztahu středověké pražské univerzity k anglickému teologovi a reformátorovi Janu Viklefovi (John Wycliffe, 1320 až 1384). Jako autor a editor se Herold výrazně podílel na dvou nedávno vydaných svazcích Dějin politického myšlení. Kromě překladů publikoval také více než 80 studií a statí převážně v zahraničních vědeckých časopisech a sbornících. Vyznamenán byl například francouzským rytířským Řádem akademických palem za zásluhy ve vzdělání, vědě a kultuře a Medailí Učené společnosti České republiky.