Ženy prý čelí diskriminaci, senioři týrání, děti jsou v ústavech

Český helsinský výbor ve své zprávě o stavu lidských práv v Česku uvádí, že i v roce 2006 přetrvávala na trhu práce diskriminace žen. Zaměstnavatelé jim při přijímání do práce stále ještě kladou nepřípustné otázky, týkající se mateřství nebo péče o dítě. Matky s malými dětmi zase často přijdou o práci ještě ve zkušební době, protože nemohou zůstávat v zaměstnání přesčas. Kritiku si vysloužily i úřady práce a jejich úředníci za ponižující přístup k nezaměstnaným. Obtížné je prý i získání rekvalifikačního kurzu. Problémem je podle ČHV i velký počet dětí vyrůstajících v ústavech nebo nedostatečné hájení práv seniorů. Staří lidé bývají také často vystaveni týrání, a to nejen v rodině, ale i v nemocnicích, léčebnách a domovech důchodců. Podle průzkumu Jihočeské univerzity z roku 2005 zažilo fyzický útok na vlastní kůži 13 procent seniorů. Materiál, který je k dispozici na stránkách www.helcom.cz, se věnuje i postavení cizinců, právům pacientů, svobodě vyznání či dodržování lidských práv ve věznicích.