Zoopark Zájezd vrací zpět do přírody kriticky ohrožené koroptve

Zoopark v obci Zájezd na Kladensku pomáhá obnovení populace koroptve polní, která je v české přírodě kriticky ohrožená. Tamější chovatelé vypustili zatím do přírody 22 zvířat, v příštích letech budou pokračovat. Zatímco před 100 lety žilo na území dnešní ČR kolem pěti milionů koroptví, teď jich je méně než 1,3 procenta původního stavu. Zoopark to uvedl v tiskové zprávě. Populaci koroptví podle odborníků zásadně ovlivnilo průmyslové zemědělství, konkrétně velkoplošné pěstování monokultur, mechanizace a především používání chemikálií. Zoopark chce přispět k obnově populace koroptve nejen vypouštěním odchovaných jedinců, ale rovněž změnami v krajině. "Každá zachovaná nebo obnovená mez, remízek nebo nezoraný okraj cesty k tomu mohou dopomoci," doplnil kurátor Zooparku Zájezd Jiří Marek mladší.