• 10.12.2003

  Zvláštní zákon, v němž by se stát zavázal k obecné podpoře rodiny, Česká republika zatím mít nebude. Poslanci ve středu zamítli lidovecký návrh takové normy, nezabránil tomu ani apel jednoho z autorů předlohy Josefa Janečka. "Česká společnost je nemocná, protože se nestará o svou základní jednotku, tedy rodinu," prohlásil. Kritici návrhu vytkli, že je příliš nekonkrétní a kromě obecných deklarací o podpoře rodiny nic nepřináší. Například Hana Orgoníková (ČSSD) a Jiřina Fialová (KSČM) mu také vytkly, že počítá s podporou rodin, kterou tvoří manželé a děti, zapomíná ale na nesezdané páry či třeba neúplné rodiny.

  Janeček upozornil na klesající porodnost a neradostné demografické vyhlídky. "Často velmi plamenně hovoříme o národních zájmech. Já se domnívám, že prvním a základním národním zájmem českého národa je zájem, aby nevymřel," řekl. Zákon podle něj může posloužit jako odrazový můstek k diskusi na toto téma. Janeček se domnívá, že současná ekonomická pravidla úplné rodiny například v nároku na sociální dávky spíš znevýhodňují. Politici se podle něj snaží myslet na kdekoho a kdeco od sportu až po průmysl, na rodinu ale zapomínají. Návrh zákona i proto počítal s tím, že ministerstvo práce připraví návrh koncepce státní podpory rodin a jednou za dva roky předloží vládě a parlamentu zprávu o rodině.

  Orgoníková v rozpravě mimo jiné upozornila, že kabinet připravuje vlastní návrh zákona o podpoře rodiny. Vláda také lidoveckou předlohu odmítla. "(Poslanecký návrh) deklaruje, že rodina má nárok na podporu ze strany společnosti a státu bez toho, aby definoval, co je konkrétním obsahem tohoto nároku, jakým způsobem jej lze uplatňovat a u jakého subjektu," uvedl kabinet ve svém stanovisku.

 • 10.12.2003

  Nastávající matky v těžké životní situaci možná v budoucnu získají možnost porodit své dítě utajeně a přitom v nemocnici, tedy s nezbytnou zdravotní péčí. S touto novinkou počítá lidovecký návrh, který ve středu sněmovna propustila do další fáze projednávání. Novela zákona ale zároveň čelila kritice řady poslanců, kteří jí vytýkali právní nedostatky.

  Těhotná žena by podle návrhu zdravotnickému zařízení sdělila své osobní údaje, které by ministerstvo zdravotnictví vedlo ve zvláštním registru. Jméno matky by nebylo uvedeno ani v rodném listu novorozence, její osobní data by ale lékařům v případě potřeby pomohla například při stanovení diagnózy a léčbě dědičných chorob dítěte.

  Autoři chtějí novelou omezit případy, kdy žena v těžké situaci, třeba kvůli strachu z reakce okolí či neúnosným sociálním podmínkám, volí potrat a v extrémním případě i usmrcení dítěte. "Jsme přesvědčeni, že takto budou ročně zachráněny desítky, možná stovky dětí," uvedli autoři v předkládací zprávě. Kritici novely ve středu autory chválili za "dobrou myšlenku" ale tvrdili, že její provedení je špatné. Upozorňovali na to, že podle mezinárodní úmluvy má dítě například právo znát své rodiče a právo na zachování totožnosti. Také vláda se postavila proti tomuto lidoveckému návrhu, i když ho označila za podnětný. Novela ale podle kabinetu zcela opomíjí například práva otce dítěte.

  "Právo (dítěte) neskončit v popelnici má být vždycky na prvním místě," oponovala těmto výtkám Eva Dundáčková z ODS. Také jeden z autorů novely Josef Janeček (KDU-ČSL) varoval před tím, aby důraz na soulad s různými úmluvami a předpisy nezvítězil nad zdravým rozumem. Hlasování však naznačilo, že novela možná dozná řady změn, šanci na schválení má ale slušnou.

 • 10.12.2003

  Senát navzdory výhradám senátorů ODS schválil zákon, který má v souladu s požadavky Evropské unie umožnit cizincům pracovat v jejich profesích v Česku. Předloha vychází ze směrnic EU, podle nichž mezi členskými státy unie platí zásada vzájemného uznávání kvalifikace, která usnadňuje pohyb pracovníků po celém společenství. Podle EU nelze člověku, který vykonává určitou činnost v jedné členské zemi, omezit výkon této činnosti v jiném státě společenství. Zákon, který nyní dostane k podpisu prezident Václav Klaus, má přinést tuto zásadu do českého právního řádu. Nemá se vztahovat jen na občany zemí unie, ale na všechny cizince s trvalým pobytem v Česku i na azylanty.

  Možnost uznávat kvalifikaci i cizincům, kteří nejsou občany EU, se příliš nelíbila senátorovi ODS Václavu Roubíčkovi, prorektorovi ostravské univerzity. Chtěl proto novelu omezit tak, aby se týkala jen občanů členských zemí unie. "Mojí jedinou snahou je zabránit, aby se tady hrnuly davy lidí, kteří budou mávat diplomy z celého světa," vysvětlil. Jeho stranický kolega Miroslav Škaloud se pozastavil nad volností, jakou zákon uděluje úředníkům, kteří budou o uznání kvalifikací rozhodovat. Z jeho vystoupení bylo zřejmé, že zákon tak podle něj vytváří prostor pro korupci.

 • 10.12.2003

  Zařazení domácího násilí mezi trestné činy je podle představitelů organizací, které pomáhají jeho obětem, jen prvním krokem v řešení tohoto problému. Za nutné považují další opatření na ochranu oběti i k potrestání agresora. Zástupci sdružení přesto považují počin zákonodárců za významný signál toho, že se stát chce s týráním za dveřmi bytů vypořádat.

  "Od prvního kroku nemůžeme čekat, že domácí násilí zastaví, protože neumí agresora vyhnat z domácnosti. Nemůžeme očekávat, že po něm domácí násilí zmizí, protože se pachatelé zaleknou," řekla prezidentka Bílého kruhu bezpečí Petra Vitoušová. Tato organizace pomáhá obětem trestných činů, svou pozornost věnuje i boji proti domácímu násilí.

  Představitelé neziskových organizací, které ČTK ve středu oslovila, však novelu přesto považují za průlom. "Poslanci poprvé přijali nějaké opatření ve prospěch obětí domácího násilí. Ukázalo se, že problém berou vážně a jsou ochotni se jím zabývat," uvedla Petra Švecová ze sdružení Rosa na pomoc týraným ženám a obětem domácího násilí. České právo dosud násilí za dveřmi domovů neumělo postihovat. Zákon chránil před týráním jen osoby svěřené do péče, tedy děti, starce a nesvéprávné. Nyní by měl před opakovaným zlým a hrubým nakládáním bránit i lidi blízké, kteří žijí spolu v jedné domácnosti. Podle Vitoušové se tedy nebude týkat jen manželů, ale například i podnájemníka a nájemce či vnuka a babičky.

 • 10.12.2003

  Místo neustálého vyčítání válečných obětí mezi Německem a sousedy ve střední a východní Evropě si nově zvolený předseda mezinárodního PEN klubu Jiří Gruša přeje určitou dávku zapomnění. Ve středečním německém listu Die Welt poukazuje na to, že stavět se do role oběti nikoho nikam nedovede. "Víte, co v Evropě skutečně potřebujeme? Pomník zapomnění," říká Gruša i k debatě, kterou dali v Německu do pohybu pováleční vysídlenci kolem chystaného Centra proti vyháněním. "Umění zapomenout je tajemstvím dalšího pokroku Evropy." Než si to ale lidé osvojí, ještě nějaký čas to podle Gruši potrvá. Nejdřív je třeba se vzájemně naučit respektu vůči bolesti druhého.

  Vztahy mezi Čechy a Němci dodnes Gruša nepovažuje za normální. "Neustále hrajeme nějaký nestroyovský kus. Momentálně se nacházíme v památníkové scéně. To jednou musí skončit," uvádí dosavadní český velvyslanec v Rakousku a bývalý v Německu. Ke svému dřívějšímu názoru, že po zániku Sovětského svazu zůstala "německá karta" jedinou ideologickou konstantou v životě Čechů, diplomat a spisovatel říká: "Zdá se, že už to pomíjí. Jsou ale okamžiky, kdy se tato karta rozehrává. Vytahuje se vždy, když Čechy nic jiného nenapadá."

  Rozruch kolem Centra proti vyháněním přesto Gruša neumí pochopit a příliš si tím neláme hlavu. Veřejně to ale moc neříká. "Moje bezstarostnost mi doma opět přinese obvinění, že jsem příliš nakloněn Němcům," konstatuje. Podezření, že i debata kolem Centra proti vyháněním patří v Německu k prvním signálům nového nacionalismu, nyní Gruša nesdílí. "To ještě nemohu říci. Zatím to považuji za přehnané... Centrum by bylo dobré, kdyby v popředí nestálo vyprávění obětí, ale odhalení ideologií v jejich děsivých důsledcích," říká.

 • 10.12.2003

  Sněm Českomoravské konfederace odborových svazů (ČMKOS) na svém středečním jednání vyzval vládu, aby zastavila privatizaci Severočeských dolů. Vrcholný orgán největší odborové centrály tak podpořil členský Odborový svaz energetiků, který považuje privatizaci za problematickou a neprůhlednou. Takto připravený prodej dolů podle odborářů nezajistí rozvoj regionu a stabilní zaměstnanost. Vadí jim i vyřazení společnosti ČEZ ze soutěže. "Je v tom spatřován určitý úmysl vyndat toho, kdo je nejsilnější a kdo by mohl být garantem největší prosperity a zaměstnanosti," uvedl šéf ČMKOS Milan Štěch. Dodal, že pokud vláda privatizaci nezastaví, jsou případné další akce v rukou Odborového svazu energetiků.

  Výhrady odborářů se týkají pouze severočeských dolů, na Sokolovsku je podle nich vše v pořádku. Tamní privatizace je konzultována i s odbory, což se v případě severních Čech neděje, konstatoval Štěch. Závazné nabídky na koupi státních většinových podílů v Severočeských dolech podali tři uchazeči, a to společnosti Appian Group, Oakfield ze skupiny Penta a Škrobárna Brno ze skupiny J&T. Nabídku na podíl v Sokolovské uhelné podal pouze jediný zájemce - management podniku prostřednictvím firmy Sokolovská těžební. O předložených nabídkách bude nyní rozhodovat meziresortní komise, která by měla příští týden doporučit vládě vítěze soutěží.

 • 10.12.2003

  Telekomunikační operátoři požádali vedení Poslanecké sněmovny, aby v připravovaném zákoně o dani z přidané hodnoty zařadila internet zpět do skupiny s pětiprocentní sazbou daně. Podle schválené novely zákona by měl mít internet od ledna sazbu 22 procent, což znamená zdražení služeb o 16,2 procenta. Tento cenový nárůst zpomalí tempo rozvoje užívání internetových služeb obyvatelstvem, uvedl předseda asociace operátorů Svatoslav Novák.

 • 10.12.2003

  Devizové rezervy České národní banky, které dosahují v přepočtu přibližně 700 miliard korun, jsou podle guvernéra Zdeňka Tůmy až příliš vysoké. Centrální banka ale neuvažuje o jejich výraznějším snižování, řekl ve středu v rozhovoru pro ČTK Tůma. Současná výše devizových rezerv, které drží banka v dolarech a eurech, je především dědictvím pevného měnového kurzu z období do května 1997. Nyní je již kurz koruny ovlivňován trhem.

  Případné výrazné rozpuštění rezerv však podle Tůmy není reálné. "Centrální banka si těžko může dovolit, aby začala prodávat miliardy eur. Tím by totálně vychýlila trh z rovnováhy a kurz by začal posilovat nezávisle na ekonomice," dodal. Podle Tůmy si ale lze představit, že by se v budoucnu centrální banka nějakých rezerv zbavila. "Rozhodně to ale není aktuální otázka. Centrální bance se do přistoupení k eurozóně nepodaří významně snížit devizové rezervy," dodal.

 • 10.12.2003

  Policie pozatýkala počátkem prosince gang podezřelý z toho, že pod záminkou výdělku v nočních podnicích tancem a zpěvem nalákal české dívky do zahraničí, kde je nutil k prostituci a výrobě pornografických fotografií a filmů. "Celkem bylo do ciziny zavlečeno 25 nalákaných dívek... některé byly k prostituci nuceny fyzickými výhrůžkami i psychickým nátlakem a byly vydírány," sdělila ve středu ČTK mluvčí policejního prezidia Blanka Kosinová. Členové organizované skupiny podle Kosinové dívky dopravovali do Rakouska, Německa a Španělska. "Po příjezdu do cílové země podezřelí dívkám sdělili, že budou pracovat v nočních podnicích jako prostitutky a značnou část výdělku jim budou odevzdávat," uvedla Kosinová.

  Skupina měla podle policie sedm členů, z toho jeden pocházel z jihovýchodní Evropy. Cizinec ale již dříve spáchal sebevraždu. Hlavní organizátor kuplířů je podle policie pětačtyřicetiletý muž z Náchodska, který se v poslední době zdržoval ve Španělsku. "Zadržen byl prostřednictvím Interpolu v Barceloně a bude vydán do ČR k trestnímu stíhání. Tento muž byl již v minulosti trestně stíhán pro majetkovou a násilnou trestnou činnost," informovala Kosinová. Hlavní organizátor podle policie inkasoval veškeré peníze získané prostitucí i focením a točením pornografických materiálů. Peníze rozděloval mezi své společníky.

 • 10.12.2003

  Kontrolou majetku a předstíranou nabídkou úplatku - těmito způsoby chce policie bojovat s korupcí. O souboru opatření označovaných jako test integrity hovořili ve středu odborníci na semináři v Senátu. Seminář věnovaný boji proti korupci tam uspořádaly hospodářský výbor a ústavně-právní výbor společně s Mezinárodní obchodní komorou.

  "Odhalení korupce brání to, že obě strany, tedy jak ten, kdo úplatek dává, tak i ten, kdo jej přijímá, mají zájem, aby vše zůstalo utajeno," míní náměstek policejního prezidenta Jaroslav Macháně. Takzvaný test integrity, o kterém již jednala i vláda, by se měl podle něj týkat pracovníků celní správy, tajných služeb a vězeňské služby, státních zástupců, soudců i správních úředníků. Odolnost vůči korupci by měla být testována také u policistů, které veřejnost podle různých průzkumů řadí k nejúplatnějším. "Nárůst odhalené korupce mezi policisty nesouvisí s tím, že by byli více úplatní, ale s tím, že se posílila inspekce ministra vnitra, a daří se tak úplatkářství lépe odhalovat," tvrdí Macháně.

  Vláda na podzim uložila ministrovi vnitra, aby jí do léta příštího roku předložil návrhy věcných záměrů příslušných zákonů, které by umožnily v boji s korupcí využít například i provokatéry nabízející fingovaný úplatek. Zavedení testu integrity vítají i experti, kteří se bojem proti úplatkářství zabývají.

Pages