Akcionáři Moravských železáren odmítli schválit účetní uzávěrku

Nadpoloviční většina účastníků páteční řádné valné hromady akciové společnosti Moravské železárny odmítla schválit účetní uzávěrku za loňský rok. Požadují její přezkoumání a dále chtějí po představenstvu společnosti více informací, proč se firma loni propadla do ztráty 98,7 milionu korun po zisku 362.000 korun v roce 2003. Akcionáři dále omezili pravomoc představenstva nakládat s majetkem firmy. Výsledky loňského hospodaření včetně návrhu na uhrazení ztráty se budou znovu zabývat na mimořádné valné hromadě.