AMERICAN FUND FOR CZECHOSLOVAK RELIEF (AFCR), (dříve American Fund for Czechoslovak Refugees)

Založeno: 1948, počet členů: 13-členná Správní rada a 6-členný Výkonný výbor Zaměření: humanitární, charitativní a kulturní činnost

Země

Spojené státy americké

Adresa

1776 Broadway, # 701 New York, NY 10019-2002

Telefon

Tel.: 212.265.1919, fax: 212.765.3867

Kontakt

Předseda správní rady: Jan Hird Pokorny Výkonný předseda: Vojtech Jerabek Další členové vedení: Milos R. Knorr (pokladník), Milan Fryscak, Jiri Horak, Vladimir M. Kabes, Vlado Simko, Mojmir Povolny, Juraj L. Slavik

Typ společnosti

Krajanský spolek