Amitié franco-tchèque

Spolek česko-francouského přátelství Amitié franco-tchèque shromažduje české a francouské občany, jejich rodiny,
přátelé a všechny jiné zájemce o výměnu s Českou republikou, v rámci komunální družby, ve spolupráci s Domem Evropy a
departmentální Federací sdružených měst.

Spolek byl založený v roce 1998, při příležitosti vzniku družby měst Meyrargues (v Provence) a Jimramova (v ČR). Od
vzniku spolku se jeho aktivita značně rozšířila daleko za hranice obou obcí tak, že dnes se k ní hlásí čeští krajané,
jejich rodiny a přátelé z celého regionu.

Cílem je rozvíjení výměn v různých oblastech, učení češtiny dětí z česko-francouzských rodin a všech jiných zájemců
v Provence, účast na sjednocování evrpských zájmů a na všeobecném sbližování národů.

 

L’association Amitié franco-tchèque est une organisation à but non lucratif, réunissant des citoyens tchèques, leurs
familles, et des amis français, dans le cadre du jumelage municipal, en coopération avec la Maison de l’Europe et la
Fédération départementale des villes jumelées, réunissant toutes les personnes intéressées par l’échange avec la
Tchéquie.

L’association a été fondé en 1998 lors du jumelage entre les villes de Meyrargues en Provence (France) et Jimramov
(Tchéquie).

Depuis quelques années, son activité s’étend au-delà des frontières communales pour intégrer aussi les originaires
tchèques vivant dans la région.              

L’objet de l’association est développer, dans tous les domaines possibles, les relations et les échanges entre les
deux villes jumelées, entre les originaires tchèques et leurs amis français, et participer ainsi à l’unification de
l’Europe et au rapprochement des peuples.

Země

Francie

Adresa

11 Allée de Saint Claude, Le Pré de ville, 13 650 MEYRARGUES

Telefon

(0033) 04 42 57 57 42

Email

Kontakt

Vera Fichant, předsedkyně spolku: [email protected]

Typ společnosti

Krajanský spolek