Asociación Checa T.G.Masaryk, A.C. (Sdružení T.G.Masaryka)

Asociace T.G. Masaryk byla založena dne 13. května 1999 jako nezisková, nevládní a nezávislá organizace pro občany českého původu a jejich rodinné příslušníky, jakož i pro sympatizující a přátele, žijící v Mexiku, bez rozdílu politického přesvědčení, náboženství, pohlaví, národnosti, povolání nebo rasy.

Země

Mexiko

Adresa

Cda. tepeaca 6, Colonia San Jerónimo Lidice, México D.F.

Telefon

005255/55 95 45 44

Kontakt

Předsedkyně: Edna Gomez Ruíz

Typ společnosti

Krajanský spolek