Česká iberoamerická společnost

Spolupráce se Španělskem, Portugalskem a zeměmi Latinské Ameriky. Společnost byla registrována 1. června 2006 jako nástupnická organizace Latinskoamerické společnosti.

Země

Česká republika

Adresa

Hybernská 3, 10100 Praha 1

Telefon

Tel.: 221 619 514; Fax: 221 619 528

Kontakt

Předseda: Ing. Jan Kopecký, CSc. (bývalý velvyslanec v Argentině, Peru a Bolívii)

Typ společnosti

Partnerské společnosti v ČR