Česká misie v Chicagu

Poslání české misie je následující:   a) Náboženská činnost    Zajištění duchovní a pastorační činnosti pro katolíky české etnické skupiny v oblasti Chicaga. Zajištění činnosti českého katolického kněze, který je poslán českou biskupskou konferencí a církevní jurisdikci dostává od místního ordináře. Misie zajišťuje české katolické bohoslužby a udělování svátostí, a další duchovní aktivity.   b) Vzdělávací činnost    Sobotní škola kardinála Berana pro děti s výukou katolického náboženství a českého jazyka. Přednášky a kursy pro dospělé.   c) Tisková služba    Vydávání českého náboženského a kulturního tisku. České noviny Hlasy národa a jiné náboženské a kulturní publikace.   d) Kulturní činnost    Pořádání zábavných a kulturních podniků a besídek, půjčování českých knih a filmů, informační služba atd.

Země

Spojené státy americké

Adresa

9415 Rochester Ave. Brookfield, IL 60513

Telefon

Tel: 708 – 255 5117; Mobil: 708 – 533 1050

Kontakt

Mons. ThDr. Dušan Hladík

Typ společnosti

Další organizace