Česká škola bez hranic Rhein-Main

Česká škola bez hranic Rhein-Main zajišťuje pravidelnou a systematickou výuku pro děti ve věku od 18 měsíců do 15 let jako doplňkovou aktivitu jednou týdně v různých městech regionu Porýní a Mohanu. Výuka v Česká škola Rhein-Main byla zahájena v sobotu 26. 08. 2017, zakladatelkami školy jsou také zakladatelky České školy bez hranic Frankfurt nad Mohanem. ČŠBH Rhein-Main jako organizace byla do spolku sdružujícího české zahraniční školy, Česká škola bez hranic, přijata 01. 07. 2018, jelikož splňuje velice přísná kritéria co do rozsahu, obsahu a náplně výuky. Cílem školy je podpořit české rodiny žijící v Německu ve vícejazyčné výchově. Vzdělávací program školy respektuje vzdělávací koncepci ČR a odpovídá požadavkům Rámcového vzdělávacího programu Ministerstva školství ČR. Garantem vysoké kvality ČŠBH Rhein-Main jsou vysokoškolsky vzdělaní pedagogové a další kvalifikovaní pracovníci s mnohaletou praxí z oblasti vícejazyčné výchovy, kteří se školou spolupracují dlouhodobě (v týmu je mmj. speciální pedagog, logoped, školní mediátor, aj.). Zřizovatelem České školy bez hranic Rhein-Main je nezisková nestátní organizace czentrum gemeinnützige UG (haftungsbeschränkt), sídlo společnosti je ve Frankfurtu nad Mohanem.

Země

Německo

Adresa

výuka: Tschechische Schule, c/o Die Kinderzeitschule, Am Kronberger Hang 2a, D-65824 Schwalbach a. Ts., sídlo: czentrum gUG (haftungsbeschränkt), Wilhelmshöher Str. 63, D-60389 Frankfurt am Main

Telefon

0173 - 3 170 562

Kontakt

Kateřina Spieß-Velčovská (ředitelka)

Typ společnosti

Další organizace