Česká škola Madrid

Spolupracující asociace České školy bez hranic (ČŠBH), založena 10. května 2012, registrována 18. června 2012
    španělskými úřady pro působení na území Autonomní oblasti Madrid. Po zkušebním provozu byla zahájena na konci září
    2012 výuka češtiny pravidelně každou druhou sobotu. Od školního roku 2014-2015 probíhá výuka češtiny u dětí
    předškolního věku (od 18 měsíců do 6 let věku dětí) každou druhou sobotu, u školních dětí (od 6 let výše) každou
    sobotu. Dále také Čeština pro cizince (kurzy pro dospělé). Organizace tradičních národních oslav. Knihovna pro děti
    a dospělé. Podpora rodičů v otázkách bilingvní výchovy. Logopedický poradce. Čeština jako cizí jazyk pro děti (dle
    zájmu)

Země

Španělsko

Adresa

C/Fernán González, 38, 2D, 28009 Madrid

Kontakt

Předsedkyně: Mgr. Elena Bartošová

Typ společnosti

Krajanský spolek