Česko-jihoafrická společnost

Země

Jihoafrická republika

Adresa

P. O. Box 84 100 31 Praha 10

Telefon

274 773 229

Kontakt

Předseda: PhDr. Zdenek J. Kubeš

Typ společnosti

Partnerské společnosti v ČR