ČESKOSLOVENSKÁ SPOLEČNOST PRO VĚDY A UMĚNÍ (SVU)

S.V.U. - Československá společnost pro vědy a umění byla založena v roce 1960 v New Yorku. Dnes má skupiny nejen v USA, ale i v Kanadě, Austrálii, ve Velké Británii, Švýcarsku, v Jižní Africe, Německu, České republice a na Slovensku. Počátečním cílem S.V.U. bylo pomáhat udržovat a rozvíjet svobodnou českou a slovenskou vědu a kulturu. Dnešním úkolem S.V.U. je podněcovat a podporovat vědeckou a uměleckou tvorbu Čechů a Slováků v zahraničí a seznamovat svět s českou vědou a kulturou. S.V.U. samozřejmě poskytuje i základnu, na které se mohou lidé s takovými zájmy scházet a vyměňovat si názory. Organizace S.V.U. připravuje celosvětové sjezdy, na kterých přednášejí účastníci ze svých vědeckých a kulturních oborů, vydává časopisy a knihy;

Po rozdělení Československa S.V.U.svůj právní statut, strukturu, název a činnost nijak nezměnila.

S.V.U. Německo (S.V.U. Deutschland e.V.) po dobu své existence, t.j. téměř 30 let, pořádala a pořádá jednou v měsíci přednášková a diskuzní setkání s politickýmy, vědeckými a kuturními tématy.

Z novější doby je to například o tom že Slovensko a Česko vstupují do Evropy, o české diplomacii, o Slovenském národním povstání, o spolupráci německých a českých historiků, o komplexu Bílé hory, o problémech a úspěších České republiky na poli politickém, společenském i ekonomickém, o naší osamělosti ve vesmíru, o vodíkových motorech, o využití geotermie a mnoho dalších - jejich počet by v roce 2012 měl dosáhnout počtu 350 - z oboru umění, techniky, politiky, medicíny, architektury, práva, historie, informatiky, teologie, zemědělství, myslivosti, astronomie, přírodní, ekonomické i politické geografie atd. atd., pro které se dosud vždy dařilo získat kvalitní a kompetentní referenty. Přednášky jsou zveřejňovány v pravidelně vydávaných sbornících.

Symposiony, pořádané jednou ročně v prostorách a ve spolupráci s mnichovskou Vysokou školou hudební, na kterých je představována česká hudba všeho druhu, ale i české dramatické a baletní umění, se staly stálou součástí mnichovské kulturní nabídky.

Země

Německo

Adresa

Postfach 83 09 37, D-81709 München; Schůzovní místnost: Velehrad, Dachauer Str. 23, Mnichov

Telefon

+49/89/670 39 55

Kontakt

Předseda: Ing. Ladislav Pavlík, tel. +49/ 89/ 670 39 55; Místopředsedkyně: Eliška Cikl, tel. +49/ 89/ 930 62 04;Čestný předseda SVU Německo: Dr. Ing. Ivan Cikl

Typ společnosti

Krajanský spolek