Českou Třebovou zaplavili mladí ekologové z celé Evropy

Na 200 studentů ze 41 škol z celé ČR a téměř stovka dětí ze zahraničí se účastní pilotních evropských a osmých českých GLOBE Games v České Třebové. V sobotu ráno mladí ekologové průvodem probudili hostitelské město a pak vyrazili do terénu, kde si ověřují znalosti a dovednosti v oblasti zkoumání životního prostředí a schopnost spolupracovat. "Průvod nešlo přehlédnout. Už proto, že jeho součástí byla přes tři metry vysoká zeměkoule jako symbol Globe programu, alegorický vůz a podobně," řekla ČTK Jana Popovičová, mluvčí sdružení Tereza, které v ČR program organizuje. Pořadatelem soutěže, která je součástí celosvětového studentského vědeckého projektu Globe, zaměřeného na sledování životního prostředí na místní i globální úrovni, je gymnázium Česká Třebová. Až do neděle bude hostit děti a pedagogy z Norska, Kypru, Slovenska, Maďarska, Polska, Estonska, Nizozemí, Chorvatska, Lotyšska a Libanonu. Pořadatelé připravili tři trasy v okolí města. Vedle dvou soutěžních také trasu pro školy, které zatím v hnutí zapojeny nejsou. "Přijelo to zkusit pět škol. Děti čekaly více, my jsme s tím spokojeni," konstatovala Popovičová. V České republice je v programu Globe zapojeno 91 škol, což představuje zhruba 3000 studentů. Na celém světě se v projektu angažují školy ze 107 zemí. Studenti se věnují měření a pozorování kvality životního prostředí v oborech meteorologie, hydrologie, biometrie, fenologie, tedy nauky o závislosti životních projevů rostlin a živočichů na změnách počasí, pedologie, tedy půdoznalectví, a dálkového průzkumu Země. Svá pozorování odesílají prostřednictvím internetu do centra NASA v Coloradu. Data pak využívají vědci různých oborů. "Na hrách plní podobné úkoly jako během roku, ale i speciální. Úspěch má například píp-show, v níž děti podle zvuků rozpoznávají různá zvířata. Někdy jsou jejich odhady hodně vzdálené skutečnosti," řekla mluvčí. V evropské části soutěže plní děti úkoly ve smíšených družstvech. Poznávají tak nové kamarády a zvykají si na spolupráci a komunikaci v jiném než mateřském jazyce, neboť "jednací" řečí je v Globe angličtina. "Domluvit se není pro děti problém. Občas narazíme na rozdílnost kultur, ale děti jsou tu spokojeny. Mají na tři dny bohatý program, někteří se tu potkali s kamarády, které znají z minulých let z jiných setkání. Kde budou příští evropské dny? Rádi bychom, aby se toho chopil někdo ze zahraničních účastníků," uzavřela mluvčí.