Český krajanský spolek na Maltě (Society of Czech Compatriots)

Český krajanský spolek na Maltě byl založen 15. prosince 2007jako společenská nepolitická organizace sdružující na dobrovolné bázi lidi české národnosti a jejich partnery.

Spolek usiluje o:
- zachování národní identity a vztahů s Českou republikou, jakožto i sdílení kulturního dědictví mezi Čechy a jejich přáteli žijícími na Maltě
- podporu českých národních tradic a používání češtiny mezi Čechy a jejich dětmi
- výměnu zkušeností s životem na Maltě mezi Čechy dlouhodobě či trvale žijícími v této zemi
- podporu a spolupráci s Honorárním konzulátem České republiky na Maltě a Velvyslanectvím České republiky v Římě, organizaci akcí a eventů u příležitosti českých státních svátků, popřípadě spoluúčast na obdobných akcích

Zveme všechny k účasti na našich veřejných společenských akcích.

Členové výboru spolku:

Vitezslav Nezval - předseda a kontaktní osoba
Miloslav Sitar
Eva Nezvalova
Jitka Eiblova Dodd
Eliska Bacova

Země

Malta

Adresa

4/2 Willie Arena Street, Gzira GZR 1690, Malta

Telefon

00356 2340 2510

Kontakt

Dr. Vítězslav Nezval

Typ společnosti

Krajanský spolek