ČESKÝ SPOLEK NA SLOVENSKU (ČSnS)

Sdružuje Čechy s občanstvím ČR i SR a přátele ČR. Původní struktura ČSNS jako jednoho právnického subjektu zahrnovala košické ústředí, 10 regionálních organizací (RO) a 4 místní kluby (MK). V důsledku změny mechanismu podpory národnostních menšin na Slovensku rozhodla valná hromada ČSNS z 30. dubna 2005 v Košicích o rozčlenění dosavadních regionálních organizací (RO) ČSNS i jejich místních klubů (MK) v samostatné spolky s vlastní právní subjektivitou, zastřešené košickým ústředím, kterému zůstává pouze koordinační role.

Země

Slovensko

Adresa

Čordákova 9 040 01 Košice

Telefon

Tel. +421/55/62 55 217, +421/908 723 592

Kontakt

Předseda: Ing. Pavel Doležal Místopředsedkyně: M. Hrušovská, MUDr. D.Takácsová Tajemnice a hospodářka: M. Babjáková

Typ společnosti

Krajanský spolek