Čeština na Islandu (ČENI)

Jazykové kurzy češtiny jsou pořádány v rámci spolku Móðurmál, který je zaměřen na výuku jazyků pro bilingvní děti. Výuka je určena pro děti v předškolním věku a na prvním stupni základních škol.

Země

Island

Telefon

00354 - 864 9224

Kontakt

Renata Emilsson Peškova

Typ společnosti

Krajanský spolek