COUNCIL OF HIGHER EDUCATION

Založeno: 1902Zaměření: stipendia, podpora vzdělání, uchování české a slovenské kultury a jazyka

Země

Spojené státy americké

Adresa

203 N. Wabash Ave. Suite 1504 Chicago, IL 60601

Telefon

Tel.: 312.469.1626

Kontakt

Předseda: Michael P. Seng

Typ společnosti

Krajanský spolek