CSA - FRATERNAL LIFE (V New Yorku = Czechoslovak Society of America)

Založeno: 4. března 1854, počet členů: 27 300 Publikační činnost: CSA Journal (měsíčník) Hlavní akce: podporují festival Československého Amerického kongresu Zaměření: bratrská pojišťovna, téměř 100 župních organizací po celých USA (viz webová stránka)

Země

Spojené státy americké

Adresa

122 West 22nd Street Oak Brook, IL 60523-1557

Telefon

630.472.0500, l. 430, 800.543.3272, fax: 630.472.1100

Kontakt

Předseda: Wiliam G. Strejc, [email protected] Další členové vedení: Deborah A. Zeman (místopředseda), Marvin Lanzel (tajemník - pokladník)

Typ společnosti

Krajanský spolek