ČŠI: Přírodovědný a společenskovědní test zvládla pětina deváťáků

Jen pětina žáků devátých tříd uspěla v testování přehledu znalostí z chemie, fyziky, přírodopisu, dějepisu či zeměpisu. Základní otázky testů ze společenských a přírodních věd zvládli z požadovaných dvou třetin. Stejné zadání takto udělala jen čtvrtina studentů třetích ročníků středních škol. Ukázaly to výsledky testování ve 2311 základních a středních školách a víceletých gymnáziích, které na tiskové konferenci zveřejnil ústřední školní inspektor Tomáš Zatloukal. Podle něj "fatálně nízkou neúspěšnost" s méně než pětinou zvládnutých úloh mělo méně než procento testovaných. Nízký je ale i podíl žáků a žákyň s vynikajícím výsledkem nad 80 procent. Bylo jich jen kolem pěti procent. Každý desátý deváťák měl podprůměrný výsledek, tedy mezi pětinou a dvěma pětinami splněného zadání.