CVVM: Češi jsou spokojeni s členstvím země v Evropské unii

Většina Čechů je spokojena s členstvím země v Evropské unii. Spokojenost vyjadřuje 64 procent lidí, nespokojenost pociťuje 22 procent Čechů. Vyplývá to z průzkumu Centra pro výzkum veřejného mínění (CVVM). Těsně před květnovým vstupem Česka do unie se lidé v březnu 2004 vyjadřovali k EU kritičtěji. S blížícím se vstupem do EU tehdy vyjádřilo spokojenost 57 procent respondentů, třetina jej vnímala s nevolí. Po zhruba ročním odstupu a zkušenostech s členstvím Česka v EU je tedy postoj lidí k unii výrazně lepší. Na členství v EU Češi zdaleka nejvíce oceňují otevření hranic, volnější cestování. Tuto výhodu jmenovali čtyři z deseti dotázaných. Asi pětina respondentů chválí nové pracovní příležitosti, které se členstvím v EU Čechům otevřely. Zhruba desetina lidí uvedla jako přínos volný pohyb zboží a přináležitost k většímu celku. Zhruba jeden člověk z deseti ovšem uvedl, že členství v unii nepřineslo Česku žádné výhody, pouze nepříjemnosti. Jako největší nevýhodu lidé vnímají nutnost podřídit se někdy rozhodnutí jiných. Takový názor zastává téměř třetina Čechů. Lidé mají také pocit, že Česko má v unii druhořadé postavení a nemá stejné podmínky jako ostatní členské státy. Respondenti si také stěžovali, že členství znamenalo pokles životní úrovně obyvatel a mělo negativní dopady na české zemědělství.