CVVM: Dvě třetiny Čechů jsou pro existenci trestu smrti

Dvě třetiny lidí se domnívají, že by měl v České republice existovat trest smrti. Proti absolutnímu trestu se naopak staví o málo více než jedna čtvrtina občanů. Drtivá většina Čechů je také pro snížení věkové hranice trestní odpovědnosti mládeže pod 15 let. Vyplývá to z březnového šetření Centra pro výzkum veřejného mínění (CVVM). Podle 28 procent respondentů by měl trest smrti v Česku rozhodně existovat. Spíše se k tomuto názoru přiklonilo i dalších 38 procent lidí. Rozhodně se naopak proti trestu smrti postavilo devět procent dotázaných. O tom, že by v Česku absolutní trest neměl být, je spíše přesvědčeno dalších 18 procent lidí. Podle CVVM se v 90. letech počet stoupenců trestu smrti snižoval. V následujícím období pak kolísal kolem úrovně dosažené na přelomu tisíciletí, tedy kolem 60 procent.