CZECH AND SLOVAC ASSOCIATION, Inc

Založeno: 26. března 2004. Hlavní akce: ples, Rodinný den, výstavy. Zaměření: uchování českého a slovenského dědictví, kultury a jazyka.

Země

Spojené státy americké

Adresa

Adresa: P.O. Box 9 Boston, MA 02128

Telefon

Tel.: 617.567.2437, fax: 617.567.2437

Kontakt

Kontakt: Předsedkyně: Estera Mlch Další členky vedení: Renata Dutton (místopředsedkyně, pokladní), Maria Grantham (tajemnice)

Typ společnosti

Krajanský spolek