CZECH AND SLOVAK AMERICAN GENEALOGY SOCIETY OF ILLINOIS

Založeno: 11. března 1996, počet členů: 1 500 Publikační činnost: Kořeny (čtvrtletně), CSAGSI Newsletter (čtvrtletně) Hlavní akce: čtvrtletně schůze, konference v březnu Zaměření: genealogická činnost, archivace genealogických a historických materiálů a jejich publikování

Země

Spojené státy americké

Adresa

P.O. Box 313 Sugar Grove, IL 60554

Telefon

708.485.6189

Kontakt

Zakládající předseda: Joe Hartzel (e-mail: [email protected]) Předseda: Bill Hosna Další členové vedení: Paul Nemecek (místopředseda), George Rokos (pokladník), Dolores Benes Duy (tajemnice pro korespondenci), Christine Visconti (tajemnice pro archívní záležitosti) Ředitelé: Richard Hartzel, Robert Baumruk, Evelyn Krenek Fergle, Joe Zima, Joseph Hartzel

Typ společnosti

Krajanský spolek