CZECH CULTURAL GARDEN ASSOCIATION

Založeno: 1935, počet členů: 12 Hlavní akce: One World Day (září) Zaměření: jedna z 22 členských organizací „The Cleveland Cultural Garden Federation“, udržuje českou národní zahradu v Clevelandu, jednu z 22 národních zahrad v Rockefellerově parku. Zahrada vyzdobena sochami Franka Jiroucha z roku 1930 (autor českého původu) zobrazjícími Komenského, TGM, Smetanu, Dvoříka, Baara, Palackého a Borovského.

Země

Spojené státy americké

Adresa

37245 Carleen Avon, OH 44011

Telefon

Tel.: 440.934.4420, 216.664.3577

Kontakt

Předseda: Paul Burik Další členové vedení: Dorothy Cummings (místopředsedkyně), Ludmila J. Hyvnar (tajemnice - pokladník)

Typ společnosti

Krajanský spolek