CZECH MISSION

Česká misie v Chicagu, vydávající měsíčník Hlasy národa

Země

Spojené státy americké

Adresa

2414 South 61st Ave. Cicero, IL 60804

Telefon

Tel.: 708.656.7472, fax: 708.656.7472

Kontakt

Duchovní správce: rev. ThDr. Dušan Hladík

Typ společnosti

Krajanský spolek