CZECHOSLOVAK AMERICAN MUSICIANS CLUB

Založeno: 1921, počet členů: 34 Publikační činnost: Czechoslovak American Musicians Newsletter Hlavní akce: večery tance a hudby (květen podzim) Zaměření: uchování české hudby a českého folklóru v USA

Země

Spojené státy americké

Adresa

Sokol Berwyn Hall 6445 W. 27th Place Berwyn, IL 60402

Telefon

773.736.056

Kontakt

Předseda: Otto J. Schaden, tel.: 773.736.056 Další členové vedení: Ed Sasin (pokladník), Ray Nosal (tajemník)

Typ společnosti

Krajanský spolek