CZECHOSLOVAK GENEALOGICAL SOCIETY INTERNATIONAL

Založeno: březen 1988, počet členů: 4 100 Publikační činnost: Naše rodina (čtvrtletně), Ročenka (každé dva roky) Hlavní akce: National Genealogical Conference (každé dva roky), zimní symposium (každé dva roky) Zaměření: genealogie

Země

Spojené státy americké

Adresa

P.O. Box 16225 St. Paul, MN 55116-0225

Telefon

763.595.7799

Kontakt

Předseda: Eugene Aksamit Další členové vedení: Patricia Reynolds (1. místopředsedkyně), Jim Stroner (2.místopředseda), Chuck Romportl (pokladník)

Typ společnosti

Krajanský spolek