DOBROVSKY CLUB OF CZECHOSLOVAK MASONS

Klub Svobodných zednářů Založeno: 5. října 1903, počet členů: 145 Hlavní akce: pravidelná setkání členů (jednou měsíčně) Zaměření: sdružení Svobodných zednářů, finanční pomoc

Země

Spojené státy americké

Adresa

4413 Vernon Brookfield, IL 60513

Telefon

708.387.7558

Kontakt

President: John Tyk Další členové vedení: Richard A. Hartzel (tajemník a minulý president), Nicholas Sasuta (pokladník)

Typ společnosti

Krajanský spolek