INSPIRATION TCHEQUE asbl. (ČESKÁ INSPIRACE)

V roce 2010 byla formálně registrována podle platných belgických zákonů jako nezisková organizace, která zahrnuje Divadlo JEN TAK, sbor Brusinky a Křesťanskou akademii. Formálně má pouze 9 členů, ale široký okruh příznivců. Organizuje akce pro děti (loutkové divadlo, umělecká dílnička), ochotnická divadelní představení za účasti nejen českých ochotníků, hudební akce a cyklus besed  na aktuální témata.

Země

Belgie

Adresa

Clos de l'Argilière 19 1140 Bruxelles

Typ společnosti

Krajanský spolek