Klášter v Teplé se po letech chátrání dočkal rozsáhlé rekonstrukce

Klášter Teplá nedaleko Mariánských Lázní prošel rozsáhlou rekonstrukcí, nejrozsáhlejší opravy v novodobé historii památky si vyžádaly investici ve výši půl miliardy korun. Projekt zahrnoval rekonstrukci klášterního komplexu a obnovení některých funkcí, které historicky klášter ještě před sto lety měl. Rekonstrukce byla zahájena průzkumem objektu, především sklepních prostor v podzemí. Nová prohlídka s průvodcem zahrnuje knihovnu a výstavu exponátů ze sbírek klášterního muzea. Do prohlídkové trasy není zařazen kostel, protože ten slouží především k církevním účelům.Klášter Teplá byl založen v roce 1193 blahoslaveným Hroznatou. V roce 1950 byl klášter stejně jako další kláštery v Československu uzavřen a sloužil 28 let jako kasárna Československé lidové armády. Pouze kostel a knihovna byly od roku 1958 zpřístupněny k turistickým prohlídkám. Po odchodu armády budovy dále chátraly. V roce 1990 byl klášter, těžce poškozený mnohaletým zanedbáváním, navrácen řádu premonstrátů.

Autor: Libor Kukal