Kontinenty

Nevládní, nezisková organizace založená 17. května 1990. Snaží se shromažďovat lidi, kteří blíže poznali mimoevropské země, oblíbili si je a váží si jejich staleté kultury. Vítá také zájemce, kteří o Africe, Asii a Latinské Americe ještě moc nevědí a chtěli by o nich získat informace - mládež.

Země

Argentina

Adresa

Vítkova 13 186 48 Praha 8

Telefon

Tel./Fax.: 222 313 452

Kontakt

Předsedkyně: PhDr. Zdena Marečková

Typ společnosti

Partnerské společnosti v ČR