Kruh přátel česko-německého porozumění

Partnerská organizace německého Kruhu přátel německo-českého porozumění, viz výše. Pořádání společných akcí, vydávání společného bulletinu Informátor (kontakt na bulletin prostřednictvím spoluredaktora Ing. M. Váchala)

Země

Česká republika

Adresa

Skupova 43, 320 05 Plzeň

Telefon

377 422 665

Kontakt

Předseda: Ing. arch. Josef Hyzler (Pod Bruskou 6, 118 00 Praha 1) Jednatel: Ing. Miloslav Váchal, CSc. (Skupova 43, 320 05 Plzeň tel./fax: 377 422 665)

Typ společnosti

Partnerské společnosti v ČR