Moravská galerie vystavuje portréty Kupeckého

Portréty jednoho z nejvýznamnějších malířů českého baroka zaplnily přízemí Místodržitelského paláce v Brně. Moravská galerie novou výstavou přibližuje tvorbu Jana Kupeckého, jeho okruhu a vrstevníků z doby vlády císaře Karla VI. Exponáty pocházejí z českých a slovenských sbírek. K ozdobám patří Kupeckého monumentální portrét vojevůdce Evžena Savojského. Slavnou, často reprodukovanou prací je také malířova vlastní podobizna u stojanu s plátnem, na kterém je jako "obraz v obraze" zachycena Kupeckého manželka Suzanna. Celkem výstavu tvoří 39 obrazů, dva mramorové reliéfy, jedna busta a kolekce grafik. Výstava zdůrazňuje mezinárodní význam Kupeckého, řekl kurátor Zdeněk Kazlepka.