Na konci října začne 12. ročník Dnů české a německé kultury

Už podvanácté se budou konat Dny české a německé kultury. Jejich cílem je přispět k porozumění obou národů rozdělených historií. Na německé straně v Drážďanech a okolí se uskuteční 60 akcí české kultury, v Děčíně, Ústí nad Labem, Liberci a na dalších českých místech se plánuje 30 akcí německé kultury. Program novinářům představili Peter Baumann z Nadace Brücke/Most a Blanka Mouralová z Collegia Bohemica v Ústí nad Labem. Festival začne 29. října a potrvá do 14. listopadu. Slavnostní zahájení bude dvojí - ve čtvrtek 28. října festival na české straně zahájí koncert Hradišťanu v Severočeském divadle opery a baletu. Stejný zahajovací koncert se pak odehraje den poté v Drážďanech.