Na Stolovou horu na Pálavě se po mnoha desetiletích vrátila volná pastva ovcí

Na Stolové hoře na Pálavě se pase stádo ovcí a koz bez ohradníku. Spolu s pastevcem ho hlídají pastevečtí psi. Stádo díky volnému pohybu vypase i méně přístupná místa. Cílem je pomoci stepním společenstvům a druhům, například kosatcům či koniklecům. ČTK to řekl Jiří Kmet z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR. Pastva a pohyb zvířat v lokalitě podle ochránců udržuje pestrou mozaiku různých ploch a brání zarůstání stepí keři a stromy. V minulých letech na Stolové hoře zajišťovali ochránci pastvu v ohradnících. Volná pastva se do lokality vrací podle Kmeta po mnoha desetiletích. Stádo čítá asi 70 ovcí a koz. Pod dohledem pastevkyně se dvěma ovčáckými psy se postupně přesouvá

Stolová, neboli Tabulová hora, je mohutný vápencový kopec s téměř dokonale rovnou vrcholovou plošinou. Jde o přírodní rezervaci. Rostou v ní vzácné a ohrožené druhy rostlin a žijí v ní i vzácné a ohrožené druhy živočichů, například kobylky ságy, přástevník kostivalový, roháč obecný či střevlík uherský.