NATIONAL ALLIANCE OF CZECH CATHOLICS (Národní svaz českých katolíků)

Založeno: 1917, počet členů: 1000Publikační činnost: Hlas národaHlavní akce: benefiční akce Czech Catholic DayZaměření: pořádání charitativních akcíSvaz byl po svém založení v roce 1917 jednou ze složek čs. zahraničního odboje. Pomáhal katolickým školám a sirotkům. Během války a po ní podporoval emigranty a odboj za návrat náboženské a politické svobody. Po roce 1989 se zapojil do přímé pomoci katolické církvi v ČR. Hlavní náplní Svazu Čs. katolíků je rozsáhlá charitativní činnost, jakož i snaha o duchovni obrodu.

Země

Spojené státy americké

Adresa

P. O. Box 159 Berwyn, IL 60402

Telefon

630.766.0462, fax: 708.484.0584

Kontakt

Předseda: Frank J. Brabec

Typ společnosti

Krajanský spolek