NUSANTARA - společnost přátel Indonésie

Země

Indonézie

Adresa

Ing. Zorica Dubovská Fantova 26, 155 00 Praha 5

Telefon

272 654 556, fax: 272 659 740

Kontakt

Místopředseda: Petr Pelčík, e-mail: [email protected] Tajemnice: Ing. Zorica Dubovská

Typ společnosti

Partnerské společnosti v ČR