Premiér Gross: BIS neprovádí žádné diskreditační kampaně

Bezpečnostní informační služba podle premiéra Stanislava Grosse neprovádí žádné diskreditační kampaně, ani se jinak nezapojuje do předvolebního boje, neboť je to naprosto nepřípustné a znamenalo by to porušení zákona. Jakékoliv ovlivňování politické scény ze strany BIS je zákonným vymezením i do budoucna zcela vyloučeno, napsal Gross v písemné odpovědi na interpelaci poslance KSČM Zdeňka Maršíčka. Tento poslanec před měsícem při parlamentních interpelacích obvinil BIS, že se zapojila do předvolebního boje s cílem poškodit KSČM. Zajímalo ho, zda to BIS udělala na pokyn vlády.

Gross v odpovědi uvedl, že BIS je podle zákona o zpravodajských službách státní orgán pro získávání, shromažďování a vyhodnocování informací důležitých pro ochranu ústavního zřízení, významných ekonomických zájmů, bezpečnost a obranu Česka. "Slouží státu, nikoli politickým stranám. Při své činnosti důsledně dodržuje zákon, který přesně upravuje její působnost a činnost," napsal Maršíčkovi o BIS předseda vlády.